Corporación Municipal

Alcalde

Dº Joaquín Montanuy Tremosa (P.P.)

Tenientes de alcalde

Dª Andrea Espuña Noguero (P.P.)

Dª Sara Feixa Girón (P.P.)

Concejales

Dª Vanesa Girón Espuña (P.P.)

Dº Carlos Naval Escalona (P.S.O.E.)